BG | EN   Facebook
slide_06

Projects

 

Фотоволтаичен парк „Фотон Енерджи“ с мощност 155 kW край с. Денчевци, общ. Дряново върху наземна конструкция.

В проекта са използвани 160 kWp поликристални слънчеви модули на немската фирма Heckert-Solar Gmbh с мощност 200 Wp, трифазни инвертори на немската фирма SMA Solar Technologies AG с мощност 17 kW, трафопост 200 kW.Фотоволтаична електроцентрала „New Eco Energy“ с мощност 74 kW в с. Старо село, общ. Тутракан върху покривна конструкция.
В проекта са използвани 85 kWp поликристални слънчеви модули на немската фирма Heckert-Solar Gmbh с мощност 210 kWp, трифазни инвертори на немската фирма SMA Solar Technologies AG с мощност 20 kW.Фотоволтаична електроцентрала „Разград-Полиграф“ с мощност 30 kW в гр. Разград върху покривна конструкция.
В проекта са използвани 31,5 kWp поликристални слънчеви модули на немската фирма Heckert-Solar Gmbh с мощност 210 kWp, трифазни инвертори на немската фирма SMA Solar Technologies AG с мощност 15 kW.Фотоволтаична електроцентрала „БСБ Къмпани Солар“ с мощност 30 kW в гр. Сливо поле върху наземна конструкция.
В проекта са използвани 30 kWp поликристални слънчеви модули на немската фирма Heckert-Solar Gmbh с мощност 210 kWp, трифазни инвертори на немската фирма SMA Solar Technologies AG с мощност 15 kW.Фотоволтаична електроцентрала „БСБ Къмпани Солар 2“ с мощност 30 kW в гр. Сливо поле върху наземна конструкция.
В проекта са използвани 31 kWp поликристални слънчеви модули на немската фирма Heckert-Solar Gmbh с мощност 210 kWp, трифазни инвертори на немската фирма SMA Solar Technologies AG с мощност 15 kW.Фотоволтаична електроцентрала „Агратиер“ с мощност 30 kW в гр. Русе върху покривна конструкция.
В проекта са използвани 31 kWp поликристални слънчеви модули на немската фирма Heckert-Solar Gmbh с мощност 210 kWp, трифазни инвертори на немската фирма SMA Solar Technologies AG с мощност 15 kW.Малка фотоволтаична електроцентрала „Аркан-Кени“ с мощност 5 kW в гр. Русе върху покривна конструкция.
В проекта са използвани 5,2 kWp поликристални слънчеви модули на немската фирма Heckert-Solar Gmbh с мощност 210 kWp,монофазен инвертор на немската фирма SMA Solar Technologies AG с мощност 4,6 kW.Малка фотоволтаична електроцентрала „Пчела“ с мощност 5 kW в гр. Русе върху покривна конструкция.
В проекта са използвани 5,1 kWp поликристални слънчеви модули на немската фирма Heckert-Solar Gmbh с мощност 210 kWp,монофазен инвертор на немската фирма SMA Solar Technologies AG с мощност 4,6 kW.Малка фотоволтаична електроцентрала със собствена консумация „Природен комплекс Ломовете“ с мощност 5 kW край с. Нисово, обл. Русе върху покривна конструкция.
В проекта са използвани 5 kWp поликристални слънчеви модули на немската фирма Heckert-Solar Gmbh с мощност 210 kWp,монофазни соларен и батериен инвертор на немската фирма SMA Solar Technologies AG с мощност 4 kW.Малка автономна фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди „Басарбово“ с мощност 4 kW край с. Басарбово, общ. Русе върху покривна конструкция.
В проекта са използвани 4,3 kWp поликристални слънчеви модули Luxor-Solar Gmbh с мощност 240 kWp, монофазeн хибриден инвертор с мощност 4 kW.Автономно фотоволтаично захранване за камери за видеонаблюдение в Природен парк „Русенски лом“ в труднодостъпни местности.